Nasza placówka jest jedynym ośrodkiem edukacji ekologicznej w województwie świętokrzyskim (nie licząc niewielkich obiektów tego typu przy Świętokrzyskim Parku Narodowym i parkach krajobrazowych). Organizujemy zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, ale także dla dorosłych, odwiedzających nasz ośrodek. Ich tematyka obejmuje zagadnienia dotyczące między innymi ochrony środowiska, rzadkich i chronionych gatunków fauny i flory występującej w okolicy czy funkcjonowania naturalnych ekosystemów. Ośrodek w Rogowicach posiada również sprzęt do wypożyczenia na zajęcia terenowe prowadzone w najbliższej okolicy.

Przykłady tematów zajęć i szkoleń:

 • Świat owadów
 • Różnorodność fauny bezkręgowców Polski
 • Ochrona gatunkowa zwierząt/roślin w Polsce
 • Rozpoznawanie w terenie gatunków flory i fauny
 • Parki narodowe
 • Obszary Natura 2000 – ochrona przyrody w skali kontynentu
 • Rezerwaty województwa świętokrzyskiego/Polski Środkowej
 • Czynna ochrona przyrody
 • Gatunki obce i inwazyjne w krajowej florze i faunie
 • Lasy Polski
 • Pasożyty i pasożytnictwo
 • Podstawy hydrobiologii – funkcjonowanie rzek
 • Podstawy hydrobiologii – funkcjonowanie jezior
 • Ekosystemy wodne Gór Świętokrzyskich
 • Torfowiska – funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona
 • Zbiorowiska roślinności łąkowej w Polsce
 • Zbiorowiska roślinności wodnej w Polsce
 • Podstawy biologii zwierząt – larwy bezkręgowców
 • Szkolne wycieczki zoologiczne
 • Motyle Polski
 • Ważki Polski
 • Ryby Polski
 • Ptaki Polski (z możliwością nauki rozpoznawania głosów)
 • Ssaki Polski
 • Rozwój zrównoważony
 • Odnawialne źródła energii

Zapraszamy do współpracy i organizacji zajęć szkoły, świetlice środowiskowe, placówki edukacyjne, organizacje pozarządowe oraz zorganizowane grupy. Każdego kto chciałby poprowadzić lekcje lub warsztaty dla swojej grupy zachęcamy do zapoznania się z wykazami książek, filmów, plansz  oraz sprzętu, zamieszczonymi na dole strony lub odwiedzenia nas osobiście.

Profesjonalny sprzęt, bogata biblioteka i mediateka oraz dogodna lokalizacja ośrodka to gwarancja udanych teoretycznych i terenowych lekcji przyrody.

W celu rezerwacji terminu i tematyki szkolenia prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy (można skorzystać z formularza zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej).

formularz zgłoszeniowy

PLIKI DO POBRANIA:

1. Wykaz książek      2. Wykaz filmów      3. Wykaz sprzętu      4. Wykaz plansz