Ośrodek Edukacji Przyrodniczej znajduje się na terenie gminy Mniów (powiat kielecki) w budynku Szkoły Podstawowej w Rogowicach. Oddalony jest o około 6 km od drogi nr 74 Kielce – Piotrków Trybunalski. Placówka prowadzona jest przez Gminę Mniów.

 

Dzięki dofinansowaniu, jakie Gmina Mniów otrzymała ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wyremontowano część budynku Szkoły Podstawowej w Rogowicach: przebudowano łazienki, kuchnię, wydzielono pomieszczenie biurowe, salę konferencyjną oraz dobrze wyposażone sale wykładowe. Na placu obok szkoły wybudowano dwie drewniane wiaty ekspozycyjne, przeznaczone na tropy dinozaurów. Powstał również sad ze starymi odmianami drzew i krzewów owocowych (jabłonie, grusze, śliwy, wiśnie, agrest i porzeczki).Ośrodek Edukacji Przyrodniczej posiada do dyspozycji odwiedzających gabloty ekspozycyjne, mikroskopy, lunety, lornetki, aparaty fotograficzne, kamerę cyfrową oraz sprzęt nagłośnieniowy. Odwiedzający mogą skorzystać z bogato zaopatrzonej w książki i filmy o tematyce przyrodniczej biblioteki ośrodka.

Otoczenie Ośrodka tworzy doskonałe warunki do prowadzenia zajęć terenowych. Znajdziemy tu duże powierzchnie podmokłych łąk, turzycowiska, torfowiska, rzeki i strumienie. Sąsiaduje z nimi krajobraz rolny z niewielkimi, ekstensywnie uprawianymi polami. Wyniesienia terenu zajmują stare drzewostany Puszczy Świętokrzyskiej z dominacją sosny, jodły i buka. Różnorodna i bogata jest flora i fauna tych terenów. Wiele  gatunków należy do rzadkich i chronionych. Na łąkach podziwiać możemy kwiaty mieczyka dachówkowatego, goryczki wąskolistnej, kosaćca syberyjskiego, storczyków – szerokolistnego i kruszczyka błotnego.

Rankiem zobaczymy żerującego bociana czarnego i krzyczące żurawie, a nocą posłuchamy monotonnego głosu derkacza, bąka i rechotu żab. W słoneczne dni, ukwiecone łąki rozbrzmiewają brzęczeniem pszczół i trzmieli, migocą skrzydłami motyli. Wśród tych ostatnich spotkamy chronione: przeplatkę aurinię, pazia żeglarza, czerwończyka nieparka. Na torfowiskach i nad rzekami spotkamy liczne ważki z tak ciekawymi przedstawicielami tego rzędu jak: iglica mała, szklarnik leśny, trzepla zielona, zalotka większa. Wody rzek i strumieni zasiedlają gąbki, raki rzeczne, minogi, kilkanaście gatunków ryb, wydry i bobry. W leśnych ostępach oszołomi nas ptasi świergot. Zaobserwujemy wiele rzadkich i ciekawych gatunków: dzięcioła czarnego i średniego, kobuza, trzmielojada, krzyżodzioba. Bukowe i jodłowe drzewostany są siedliskiem dwóch rzadkich, nadrzewnych gryzoni: koszatki i popielicy. W czasie nocnych wypraw obserwować możemy sowy i nietoperze. Wczesną wiosną zachwycą nas kwitnące kobierce zawilców i przylaszczek. Wędrując leśnymi ścieżkami, natknąć się możemy na pszczele barcie – zapomniany pierwowzór pszczelarstwa, pieczołowicie odtwarzany w tym rejonie.

Celem Ośrodka jest edukacja przyrodnicza mieszkańców gminy i odwiedzających ją turystów oraz ochrona lokalnego środowiska naturalnego i promocja walorów przyrodniczych regionu.

Dzięki doskonałemu wyposażeniu i wspaniałym warunkom przyrodniczym otaczających terenów Ośrodek organizuje zajęcia edukacyjne dla młodzieży w ramach „Zielonych Szkół”. Stanowi bardzo dobrą bazę dydaktyczną do prowadzenia lekcji i różnego rodzaju warsztatów dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Obszarem zainteresowania jest również szkolenie rolników ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z programami rolnośrodowiskowymi i rolnictwem ekologicznym. Realizacja tego zadania odbywa się we współpracy z ŚODR w Modliszewicach.